Departamenty i Biura

  • Departament Prawny rozwiń element

    Świadczymy pomoc prawną, tworzymy oraz opiniujemy projekty aktów normatywnych, w tym implementujących przepisy prawa UE. Reprezentujemy Prezesa UKE w postępowaniach sądowych oraz przed innymi organami administracji.